Im większa firma, tym trudniejsze jest w niej zapanowanie nad zasobami, które się przetaczają przez przedsiębiorstwo równolegle z przepływem środków finansowych. A przecież to od ich dostępności zależy to, co firma będzie właściwie mogła zrobić. Jak nad tym wszystkim zapanować?