Niektóre urządzenia w czasie swojej pracy wpadają w drgania o dużych częstotliwościach. Powoduje to duże zagrożenie dla okolicznych murów i ogólnie zabudowań. Konkretnie pojawia się ryzyko wystąpienia na ścianach pęknięć. Z tego też wzgledu należy jakoś urzadzenia te zabezpieczać, aby nie dokonywały one tego typu szkód.