Loading...
Kto powinien się ubiegać o certyfikat ITIL

Kto powinien się ubiegać o certyfikat ITIL

Działy informatyczne w szerokim ujęciu traktowane są jako działy istotne dla prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Jednocześnie sami pracownicy działów IT uważają, że część problemów, z jakimi mają do czynienia w swojej codziennej pracy, to problemy powtarzalne, których powstanie można znacząco ograniczyć. Ułatwia to wdrożenie wiedzy ze szkolenia ITIL, które skierowane jest głównie do kadry zarządzającej pracą informatyków oraz do przyszłych kierowników projektów.

Fundusze szkoleniowe UE

Fundusze szkoleniowe UE

Wraz z rozszerzaniem się Unii Europejskiej o nowe państwa członkowskie, prowadozny jest proces wyrównywania poziomów życia w poszczeólnych krajach wspólnoty. Ma to duże znaczenie, ponieważ nowe kraje często zaczynają ze słabszą gospodarką i wyższym bezrobociem.

W celu zwlaczania tych dysproporcji i poprawiania sytuacji zarówno w nowoprzyłącoznych państwach, jak i w Unii jako całości, powstały liczne programy pomocowe zasilane przez fundusze strukturalne. Jednym z nich jest EFS, czyli Europejski Fundusz Socjalny.

Dzięki funduszowi temu prowadzone są liczne kursy i szkolenia podlegające EFS mające na celu podnoszenie kwalifikacji osób bezrobotnych, aby łatwiej było im znaleźć zatrudnienie. W ramach funduszu EFS wydawane są ogromne kwoty, ale należy to traktować jako wielką inwestycję w przyszłość, gdyż dzięki temu podnoszą się możliwości zawodowe społeczności europejskiej i mobilizuje poszczególne kraje do walki ze zjawiskiem bezrobocia. Takie kursy to na przykład pisanie cv – kreatorzykariery.pl na których można się dowiedzieć jak napisać cv i jak zachować się na rozmowie kwalifikacyjnej. Dzięki takim szkoleniom można dużo prościej znaleźć pracę.

Co wiecej, programy takie podnopszą też poziom wewnętrznego zintegrowania społeczeństwa unijnego w poszczególnych regionach państw członkowskich. A zwiększenie takowego oznacza w przyszłości większe szanse na podniesienie poziomu życia w danym obszarze.