W 21 wieku coraz większe znaczenie odgrywa bardzo specyficzna forma górnictwa. Ta forma górnictwa nazywa się “Urban mining” i polega w zasadzie nie tyle na górnictwie w tradycyjnym jego ujęciu, ale przede wszystkim na w poszukiwaniu surowców odnawialnych w przestrzeni miejskiej.